Jesteśmy zdania, że każda firma o wyrobionej renomie powinna uczestniczyć w życiu społeczeństwa. Dlatego podejmujemy szereg aktywności w obszarze wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniom. Informujemy o tym, by zachęcić Państwa do współudziału w naszych projektach, a także by zwrócić uwagę na wciąż rosnące zapotrzebowanie na tego typu działania. Wśród naszych podstawowych aktywności znajdują się między innymi:

- Współpraca z Komitetem Ochrony Praw Dziecka. Zajmujemy się produkcją materiałów promocyjnych dla potrzeb komunikacji „1%”; 

- Wsparcie dla konińskiej fundacji „Podaj Dalej”, która zajmuje się aktywowaniem i przystosowywaniem do życia osób niepełnosprawnych;

- Wspieramy Fundację Mamy Dzieci, produkując materiały promocyjne.

Kolejność

3
contact, address

Enaf Sp. z o.o.
Ul. Krakowiaków 16
02-255 Warszawa